Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i u silnic II. a III. třídy?

148 hlasů