Jsou pro vás znalostní rozdíly 15letých z různých krajů překvapením, nebo ne?