Připomíná si naše společnost dostatečně i události ze 17. listopadu 1939?