Obáváte se růstu antisemitismu, xenofobie a homofobie? Nebo jsou to plané obavy?

116 hlasů