Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Co uděláte proti současné praxi drahých ubytoven pro sociálně slabé, za které platí nájem stát?

Česká strana sociálně demokratická
Zamezíme obchodu s pronajímáním předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení a s využitím evropských prostředků zahájíme výstavbu malometrážních sociálních bytů. Podpoříme osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Přijmeme zákon o sociálním bydlení.
Strana svobodných občanů
Svobodní jsou pro zrušení příspěvku na bydlení, který jde do kapes majitelům ubytoven a chudým lidem nepomáhá. Lze očekávat, že po zrušení příspěvku budou provozovatelé romských bytů účtovat tržní cenu, která bude zlomkem oproti ceně, kterou dnes inkasují, když na to jde příspěvek na bydlení.
Česká pirátská strana
Stanovíme limit toho, kolik smí stát platit podle lokality a tržních nájmů, posílíme možnosti obcí působit v této oblasti.
TOP 09
Prosadili jsme uzákonění stropů pro dávky na bydlení na ubytovnách. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají, a dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Na jednu stranu nepovažujeme tuto praxi za šťastnou, na druhou stranu tyto ubytovny jsou jediné, kdo tyto lidi alespoň ubytuje. Důležitější roli by v této otázce měly hrát obce.
Občanská demokratická strana
Chceme zásadně omezit prostředky tekoucí majitelům ubytoven. Tato forma bydlení musí být podporována pouze v krajním případě a prostředky na jedno lůžko v takových ubytovnách je nutné omezit na maximálně 1 000 Kč měsíčně.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Zavedeme přísnou kontrolu ubytování, které je placeno z příspěvku na bydlení, a cena ubytování musí odpovídat průměrné výši nájmu v okolí ubytovny. Současná praxe musí skončit.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Vytvoření zákona, který umožní trestat "podnikatele", kteří takto vysávají státní rozpočet. Jedná se v podstatě o neoprávněné podnikání. Okamžitě ukončit tuto praxi. Nájemné po kontrole místních úřadů závislé od lokality a stavu nemovitosti zastropované maximální částkou.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Současná praxe je nevyhovující, budeme navrhovat novelu zákona tak, aby došlo ke skutečné podpoře bydlení a ne k podpoře tzv. podnikatelů s ubytovnami.
OBČANÉ 2011
Zřizování a výstavba soc. bytů obcemi a městy. .Byty ale musí být v jejich správě a nebude je možné pronajmout žádné fyzické ani právnické osobě
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Navhli jsme změnu zákona o příspěvcích na bydlení - kde jsme navrhli stropy a také to, že příspěvek je na byt nikoli na osobu. Do budoucna navrhujeme, aby příjemci dávek byly obce a ty stavěly sociální byty.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Stát by měl sám mít dostatečnou síť sociálních bytů. Pro ubytovny bychom prosadili stanovení maximálního možného nájemného.
LEV 21 - Národní socialisté
V současné době se bez ubytoven asi neobejdeme. Proto však chceme dohlédnout na to, aby služby poskytované sociálně slabým byly na dostatečné úrovni, aby nebyly předražené a aby tyto služby byly doprovázeny i smysluplným sociálním programem. Budeme provádět důsledné kontroly.
Strana zelených
Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v plánování a garanci kapacit kvalitních, dostupných a nesegregovaných sociálních bytů a souvisejících služeb. Zákon dá jednoznačnou definici sociálního bydlení, která umožní snadnější směřování českých i evropských dotací.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci