Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jak se stavíte k nerovnosti v příjmech žen a mužů a genderovým aspektům reforem?

Česká strana sociálně demokratická
Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže.
Strana svobodných občanů
Stát by neměl mluvit soukromým firmám do jejich mezd. Sám by měl na úřadech platit lidi bez ohledu na pohlaví.
Česká pirátská strana
Piráti vycházejí z toho, že pohlaví není kvalifikace. Proto by příjmy za stejnou práci měly být stejné bez ohledu na cokoli. Nejsme pro kvóty podle pohlaví, ale chceme podporovat ženy (a rodiče obecně) jinak - podpořením částečných úvazků, práce z domova, podporou komunitního vzdělávání.
TOP 09
Rovnost příležitostí je pro nás základem. Nejsme příznivci umělých řešení ani v genderové problematice. Nejsme pro kvóty ani pro zásahy státu do soukromých vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Chceme vytvářet lepší podmínky pro ženy podporou vzdělanosti, rodičů s malými dětmi, částečných úvazků.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Odmítáme.
Občanská demokratická strana
ODS nepodporuje jakékoliv kvóty, nebo speciální zvýhodnění s ohledem na pohlaví. Považujeme za nezbytné, aby stát důsledně hlídal rovné podmínky při odměňování zaměstnankyň a zaměstnanců ve státní správě, do soukromé sféry ale zasahovat nebudeme.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Za každou práci náleží spravedlivá odměna bez ohledu na pohlaví. Naším cílem je co nejvíce skloubit rodinný a pracovní život, čemuž přispěje např. zavedení částečných úvazků pro matky s dětmi.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Vyrovnat. Dohlédnout však též na nerovnost mezi vrcholovým managementem, kde si rozdávají místa chlapci a děvčata, co spolu mluví, a těmi, co za ně skutečně pracují. Ve státních firmách by neměl být rozdíl mezi řadovým zaměstnancem a vrcholovým manažerem větší než trojnásobný.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Jsme proti všem formám pozitivní i negativní diskriminace. Při odměňování by měly rozhodovat jen profesionální schopnosti uchazeče/zaměstnance. Řešení vidíme ve skutečné aplikaci pravidla rovných šancí pro všechny.
OBČANÉ 2011
Ve firmách se stát. účastí prosadit, aby bylo stejné fin. ohodnocení mužů a žen na stejné prac. pozici.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Nijak - šance tu mají všichni stejné.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
KSČM dokazuje v praxi, že pro ni obecně rovnost žen a mužů není prázdným heslem. Stačí se podívat, kolik žen za KSČM kandiduje. Proto nepřekvapí, že budeme prosazovat postupné vyrovnání příjmové hladiny.
LEV 21 - Národní socialisté
Domníváme se, že toto je velmi závažný problém, který měl být na počátku 21. století již dávno minulostí. Protože se tak nestalo, navrhujeme v našem dlouhodobém programu mimo jiné zavedení kvót pro ženy, ať už v politice, tak i ve vyšších manažerských postech.
Strana zelených
Zasadíme se o snižování rozdílů v odměňování žen a mužů, např. prostřednictvím zlepšení fungování inspektorátů práce či vzděláváním osob působících v justici, a zajistíme jim k tomu bezplatnou právní pomoc.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci