Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Mělo by být lépe finančně a organizačně zajištěno vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách? Jak?

Česká strana sociálně demokratická
Především musí být posílena individuální sociální práce v těchto lokalitách. Pokládáme za rozumné podpořit předškolní vzdělávání a pomocí asistentů také zařazení dětí z problémových rodin na základní školy.
Strana svobodných občanů
Svobodní jsou pro zakládání soukromých škol, které by měly nárok na stejné příjmy na žáka jako státní školy. Romské organizace a firmy by mohly zakládat své školy, které by lépe vyhovovaly potřebám romských dětí.
Česká pirátská strana
Jednou z možností je větší podpora nultých ročníků ZŠ, ve kterých by se srovnaly šance dětí z vyloučených domácností. Další možností je rozšíření cílové skupiny nízkoprahových klubů a podobných zařízení i pro předškolní děti (v dopoledních hodinách), kde by byl pro ně uzpůsobený program.
TOP 09
V minulém volebním období jsme prosadili provázání nutnosti povinné školní docházky dítěte s výplatou dávek.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Ne, je to záležitost rodičů. Ti mohou být nuceni k plnění svých povinností.
Občanská demokratická strana
Stát musí při řešení problematiky vyloučených lokalit pomáhat také systematicky, což znamená mj. zajištěním vzdělávání, pečlivé práce s dětmi i dospělými, podporou lokálních autorit a jejich (výchovných) programů.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ano. Je potřeba zajistit takovou práci s dětmi z vyloučených lokalit, která jim umožní snadnější adaptaci do systému vzdělávání. Je třeba posílit počet terénních pracovníků pro práci s těmito dětmi.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Organizačně se toho dělá až moc. Místo vlévání peněz do bezpočtu "neziskových" organizací, které fungují jenom proto, aby vytvářely zisk pro sebe, a pomlouvaly v zahraničí náš stát, posílit městskou policii o členy z vyloučené komunity a ti si udělají pořádek. Vědí jak na to.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Zapojením více terénních pracovníků, zapojení třetího sektoru a nasazením více speciálních pedagogů v sociálně vyloučených oblastech.
OBČANÉ 2011
Povinnost předškolních tříd v MŠ, vytváření tzv. podprahových klubů zafinancované 0Ú MěÚ pro děti školou povinné.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Děti sociálně vyloučených rodin musí mít už v předškolním věku povinnou školku, nejlépe už od 4 let a zdarma. Musíme děti naučit základní kulturní a hygienické návyky. Děti musí mít šanci načerpat i jiné hodnoty, musí mít také šanci naučit se dobře česky.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
V každém případě. Posílit chceme I financování mimoškolních, volnočasových aktivit.
LEV 21 - Národní socialisté
Za nejefektivněji vynaložené peníze do vzdělávání v těchto lokalitách považujeme důsledné organizování předškolní výchovy. Je zapotřebí posílit obecní rozpočty, aby bylo zapojeno více asistentů sociální péče, kteří budou rodinám s dětmi v těchto oblastech pomáhat.
Strana zelených
Ano, tvorbou systému včasné péče s cílem posílit včasný všestranný rozvoj znevýhodněných dětí a podporou jejich vzdělávání – zajištění služeb asistentů pedagoga, doučování, vytváření nízkoprahových školních klubů.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci