Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Vázali byste příjem sociálních dávek na veřejné práce?

Česká strana sociálně demokratická
Ne, jelikož nám to zaprvé zakazuje Ústavní soud a zadruhé jsme přesvědčeni, že každá práce musí být adekvátně mzdově ohodnocena. ČSSD chce naopak nabídnout systém veřejně prospěšných prací s uplatněním principu „odměna za aktivitu“. Nezaměstnaný by si mohl veřejně prospěšnými pracemi přivydělat.
Strana svobodných občanů
Ne. Obce ani stát by neměly organizovat veřejné práce, většinou je s tím více starostí než užitku. Svobodní ale navrhují tzv. "zápornou daň", kdy bude výše dávky vázaná na práci jako takovou. kdo si sám kdekoliv přivydělá, bude mít víc, než kdyby jen bral dávku a nepracoval.
Česká pirátská strana
Ne, nezaměstnaní musí mít především čas na to, práci si hledat.
TOP 09
Ano. Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Ne. Vázali bychom je na ochotu nezaměstnaného řešit svou situaci, např. rekvalifikací, stěhováním za prací, rozjetím vlastního podnikání.
Občanská demokratická strana
Ano. Pracovat musí každý, kdo je 6 měsíců bez práce anebo se na zaměstnání nepřipravuje. Každý takový člověk, žádající o sociální dávky a schopný práce, odpracuje pro společnost 20 hodin týdně. Kdo odmítne pracovat, bude mít nárok pouze na existenční minimum.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ne. Prosadíme, aby u dlouhodobě nezaměstnaných byla podmínkou pro výplatu sociálních dávek ochota přijmout nabízenou práci. Osobám, které práci odmítnou, bude přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima a výplatu dávek navážeme na plnění školní docházky dětí.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Ano. Je nutné snížit masu lidí, kteří si odvykli na pravidelný denní režim. Suverenita - Strana zdravého rozumu razí heslo Práci a pořádek. Tam kde se nedostává práce, narůstá nepořádek a kriminalita. Je nutné dodržovat denní režim, tak jak tomu bylo odjakživa v minulosti
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Ano, mimo osob se zdravotním postižením.
OBČANÉ 2011
Ano.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Jsme pro princip, že stát má nezaměstnaným lidem dávat práci, ne almužny. A práce je dost
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
V žádném případě, navíc to zakázal Ústavní soud.
LEV 21 - Národní socialisté
Organizování veřejných prací se při množství lidí závislých na sociálních dávkách stává zcela neúnosnou záležitostí. Pokud budeme důsledně aplikovat náš program hospodářského růstu, očekáváme výrazný pokles lidí, kteří jsou na těchto dávkách závislí.
Strana zelených
Institut veřejné služby, který schválila Nečasova vláda a jejíž povinný bezplatný výkon zrušil Ústavní soud, zelení od počátku odmítali, neboť byl založen na ponižování lidí bez práce. Zelení vidí naopak příležitost v přímé podpoře vzniku nových pracovních míst hrazených z veřejných rozpočtů.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci