Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Řešili byste demografický pokles? Pokud ano, jak?

Česká strana sociálně demokratická
ČSSD chce přijít s celou řadou opatření, která usnadní život rodinám s dětmi. Například chceme zavedení porodného na druhé a třetí dítě či zvýšení počtu v mateřských školách a jeslích. Budeme stavět startovací byty pro mladé rodiny. Podpora rodin s dětmi je nejlepší důchodovou reformou.
Strana svobodných občanů
Stát by měl nechat na lidech, kolik mají dětí. Důchodový systém se musí přizpůsobit populaci, ne naopak.
Česká pirátská strana
Chceme udržet takový demografický vývoj, který umožní financovat průběžný důchodový systém. Především se budeme snažit odstranit bariéry, které lidi odrazují od toho mít děti: Podpoříme dostupnost školek. Nebudeme zavádět školné. Chceme, aby si rodiče nemuseli vybírat mezi kariérou a rodičovstvím
TOP 09
Kvalitní prorodinnou politikou, která je prioritou. Nezastropovat peněžitou pomoc v mateřství, podpora firemních školek a dětských skupin, rodičům práci na částečný úvazek. Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Ne.
Občanská demokratická strana
Demografický vývoj ukazuje, že změny důchodového systému jsou nevyhnutelné, proto proběhla první fáze důchodové reformy. Chceme zatraktivnit 2. pilíř, také zvýšit finanční gramotnost občanů, aby se každý mohl svobodně, odpovědně a informovaně rozhodnout, jak investovat do zabezpečení na stáří.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ano. Prosadíme důchodovou reformu zohledňující nejen finanční odvody na pojistném, ale i počet vychovaných dětí. Zrušíme II. pilíř důchodového systému.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Ne. Řešit se musí od základu filosofie zisku. Jelikož rozvoj vědy a techniky umožňuje firmám vytváření vysokého zisku při absenci pracovní síly, je nutné přerozdělit zisk pro ty, co přišli vlivem pokroku o práci.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Podporou rodin, dále nepřímo přes výstavbu startovacích bytů, přes zvýhodněné půjčky mladým rodinám a přes zabezpečení předškolní výchovy pro všechny děti v ČR.
OBČANÉ 2011
Podpora porodnosti, podpora mladým rodinám, porodné alespoň 3000,-Kč, snížená daň na nákup vybraných kojenec. výrobků (např.výživa,pleny apod.).
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Ten řešit musíme - hlavně změnou hodnot. Prioritou musí být rodina a děti.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Masivně podpoříme mladé rodiny. Půjde o kombinaci vyššího porodného, výstavby státních startovacích bytů, školek a přichází v úvahu i společné zdanění manželů.
LEV 21 - Národní socialisté
Jako jedno z prorodinných opatření navrhujeme nulovou sazbu DPH na dětské pleny, oblečení, obuv, učebnice atd. Budeme důsledně prosazovat všechna rozumná propopulační opatření. Navrhujeme rovněž řízenou imigraci pracovníků ze slovanských zemí východní a jihovýchodní Evropy.
Strana zelených
Zefektivníme zdravotnictví zvýšením podílu ambulantních zákroků, snížením délky pobytu v nemocnici či rozvojem alternativ k ústavní péči. Budeme prosazovat minimální důchod se zásluhovým průběžným pilířem a nepovinným spořením. Zvýhodníme pracující rodiče zlepšením rodinné politiky.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci