Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Budete se snažit řešit nezaměstnanost absolventů? Pokud ano, jaká konkrétní opatření budete navrhovat?

Česká strana sociálně demokratická
S využitím programu Evropské unie bude absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž.
Strana svobodných občanů
Svobodní jsou pro zavedení školného, které by mělo motivovat lidi vybírat si užitečné obory. Lidem budou moci platit školné i firmy, u kterých se studenti zavážou po škole pracovat. Svobodní jsou pro zrušení daně z příjmu, takže se studentům zaplacené školné brzy vrátí.
Česká pirátská strana
Soustředit se budeme na to, aby byli absolventi kvalifikovaní a zaměstnatelní. Podporujeme školství, jehož absolventi se naučí postarat se sami o sebe, budou umět jazyky a budou schopní se uplatnit v informační společnosti. Primární je zvýšit objem finančních prostředků, které směřují do školství.
TOP 09
Absolventi škol nemohou najít zaměstnání, protože nemají praxi a tu nezískají, dokud nenajdou místo. Je to „bludný kruh“, který pomáháme rozetnout projektem Stáže ve firmách. K němu jsme v dubnu spustili regionální projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. Pomáhá mladým, kteří jsou v evidenci úřadů.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Pouze uvolněním trhu práce, pozitivní diskriminaci absolventů odmítáme.
Občanská demokratická strana
Nabízíme daňové zvýhodnění (osvobození daně z příjmu) pro všechny absolventy, kteří začnou do 3 měsíců po ukončení školy podnikat. Prosadíme odvodové zvýhodnění pro firmy ve výši 80 % platby sociálního pojištění, pokud zaměstnají absolventa, který je registrován 6 a více měsíců na pracovním úřadě.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Podpoříme snížení ceny práce pro absolventy škol, která patří u nás k nejvyšším v EU. Posílíme spolupráci škol a firem, která zajistí přípravu absolventů na praxi ve firmách. Zlepšíme uplatnitelnost absolventů středních škol nabídkou státem podpořených prázdninových praxí u zaměstnavatelů.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Výrazné daňové úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající absolventy po dobu 2 let od skončení studia, aby mohli získat praxi a posléze dle vlastních schopností najít adekvátní zaměstnání.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Daňovými a odvodovými úlevami pro zaměstnavatele.
OBČANÉ 2011
Nutit školy a odborná učiliště ke smlouvám s firmami (různé praxe apod.). Firma, která absolventa zaměstná, by byla zvýhodněna 1. rok na odvodech za zaměstnané absolventy.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
I pro absolventy je práce dost. To hlavní ovšem je změna principů školství - školy musí být placené i podle toho, kolik jejich absolventů uspěje v práci. Aby nechrlily lidi, kteří jsou nepotřební.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Budeme se snažit řešit nezaměstnanost absolventů a budeme prosazovat zákon o prvním zaměstnání pro absolventy škol. I v tomto případě budeme zvažovat daňové úlevy pro zaměstnavatele. Aktivní by měl být i stát, který by měl dát šanci absolventům získat praxi v jeho institucích.
LEV 21 - Národní socialisté
Považujeme za důležité, aby absolventi získali co nejdříve pracovní návyky. Uvažujeme o komplexním programu nabízené úřady práce, který bude daňově zvýhodňovat ty podniky, které budou vytvářet dlouhodobě udržitelná pracovní místa pro absolventy jako vysokých, tak i středních škol a učilišť.
Strana zelených
Přeneseme praktickou výuku oborů odborného vzdělání včetně rozvoje měkkých dovedností žáků přímo do firemního prostředí. Firmy si náklady na vzdělávání učňů i studentů SŠ uplatní jako daňově odečitatelné. Zasadíme se o efektivní výuku informatiky a programování na základních a středních školách.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci