Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jak budete řešit situaci lidí v předdůchodovém věku, kteří nemohou najít práci?

Česká strana sociálně demokratická
Nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Například chceme za určitých podmínek poskytnout příspěvek zaměstnavatelům, kteří pro nezaměstnané v předdůchodovém věku vytvoří pracovní místo. Budeme také podporovat rozvoj tzv. předdůchodu v rámci penzijního připojištění.
Strana svobodných občanů
Svobodní chtějí usnadnit brigády a částečné úvazky - aby bylo možné uzavírat práci na dohodu - bez papírování a bez daně z příjmu fyzických osob.
Česká pirátská strana
Umožníme lidem vzdělávat se celoživotně,
TOP 09
Prosadili možnost čerpání tzv. předdůchodů. Je možné ukončit pracovní aktivitu již 5 let před dosažením důchodového věku. Vážíme si zkušeností lidí v této věkové skupině, proto budeme motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob formou pobídek s využitím evropských fondů.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Uvolněním trhu práce.
Občanská demokratická strana
Prosazujeme uvolnění pracovněprávních vztahů, zvýšení možnosti využívání dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, podporu práce na částečný úvazek, daňové slevy pro zaměstnavatele zaměstnávající lidi v předdůchodovém věku.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Podpoříme snížení ceny práce, která patří u nás k nejvyšším v EU. Především pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené a lidi v předdůchodovém věku. Dotace pro obce na vytvoření pracovního místa obsazeného člověkem 55+.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Výrazné daňové úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající lidi v předdůchodovém věku.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Zjednodušíme přístup k předčasným důchodům a budeme prosazovat daňovou úlevu pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají mladého člověka bez praxe nebo člověka těsně před důchodem.
OBČANÉ 2011
Úlevu firmám, které je zaměstnají, a podpora vzniku tzv. sociálních firem např.spotřebních družstev.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
viz výše. A například u starší lidí, ale nejen tam, je obrovská možnost, aby pracovali sami na sebe. Stát jim musí maximálně umožnit, aby bez byrokracie mohli třeba hlídat děti za úplatu nebo dělat nejrůznější práce na údržbě domů, zahrad atd.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Chceme ještě více rozvinout projekt rekvalifikací, musí obsahovat i programy zaměřené na tuto věkovou skupinu. V úvahu přichází i systém daňových úlev pro zaměstnavatele, který přijme rekvalifikovaného člověka v předdůchodovém věku.
LEV 21 - Národní socialisté
Budeme vytvářet sociální a komunitní podniky, ve kterých uplatníme zkušenosti těchto lidí a ve kterých nebudou kladeny tak vysoké nároky na pracovní výkonnost. Tyto podniky umožní veřejnosti vnímat, že tento svět není pouze pro mladé.
Strana zelených
Podpoříme celoživotní vzdělávání a zasadíme se o odstranění diskriminace starších pracovníků na trhu práce. Podpoříme zejména takové veřejné zakázky, které dají práci dlouhodobě nezaměstnaným.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci