Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jaká by podle vás měla být maximální povolená rychlost na silnicích a na dálnicích?

Česká strana sociálně demokratická
Současný systém omezení rychlosti je plně funkční.
Strana svobodných občanů
Na některých úsecích, kde je silnice široká, kvalitní a rovná, by limit být nemusel.
Česká pirátská strana
Rychlost by měli určovat dopravní experti podle technického stavu dálnice. Na nové a kvalitně postavené čtyřproudové dálnici třeba i 150 km/h, ale na jiných úsecích je i dnešních 130 km/h moc.
TOP 09
Současnou úpravu považujeme za dostatečnou z hlediska bezpečnosti i z hlediska ekologie. Nepodporujeme populistické návrhy na neúměrné zvyšování povolené rychlosti na dálnicích. Podporujeme vytváření městských obytných zón se sníženou povolenou rychlostí, zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Technicistní věc, není to politická otázka.
Občanská demokratická strana
Pro vybrané dálniční úseky chceme prosadit zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na 150 km/h. Zároveň však navrhujeme přísnější postih pro řidiče, kteří by takto zvýšenou rychlost překročili. Jinak beze změny.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Naše dálniční síť technicky neumožňuje zvýšit max. povolenou rychlost nad 130 km/h.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Podle stavu vozovek a hustoty dopravy. Na dálnicích s menší hustotou a kvalitním povrchem neomezená rychlost jako v NSR, s větší hustotou 130 km. Na vozovkách mimo obec 100km jako v NSR a Rakousku, v obcích se vrátit na rychlost 60 km. Stávající 50 km rychlost produkuje více emisí.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Vzhledem ke stavu našich silnic a dálnic jsou současné limity bezpečné, na kvalitních a bezpečných úsecích dálnic bychom podpořili zvýšený limit 160 km/h.
OBČANÉ 2011
Takto nastavené parametry jsou optimální.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
To záleží na kvalitě silnic. Pokud někdy postavíme lepší dálnice, lze tu uvažovat i o mírném zvýšení horní hranice.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Měly by být zachovány současné rychlostní limity na silnicích. Na některých kvalitních dálničních úsecích je možné uvažovat o zvýšení rychlosti.
LEV 21 - Národní socialisté
Omezení rychlosti na dálnicích musí odpovídat kvalitě silnic. Ta bohužel zatím není valná. Současná úprava 130 km/h na dálnicích a 90 km/h mimo obec nám více méně vyhovuje. Nesnižovali bychom ani maximální povolenou rychlost v obcích.
Strana zelených
Stejná jako dosud. Situaci na dálnicích zlepšíme sjednocením zákazu jízdy kamionů s Rakouskem, chceme též zachovat prázdninový páteční odpolední zákaz jízd. Rovněž připravíme a zavedeme efektivnější systém placení mýtného.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci