Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Podporujete výstavbu kanálu Labe Odra Dunaj? Pokud ano, kdy by měl být dokončen a kdo by stavbu měl zaplatit?

Česká strana sociálně demokratická
ČSSD chce nejprve připravit analýzu pro toto strategické rozhodnutí, zadáme studii proveditelnosti a ekonomické náročnosti vodního koridoru. Podmínkou výstavby by bylo získání prostředků z fondů EU. Obecně podporujeme rozvoj vodní dopravy, v první etapě alespoň zajištění splavnosti řeky Labe.
Strana svobodných občanů
Ne, je to megalomanský projekt, který nedává ekonomický smysl. Budou se jen vyhazovat zbytečné miliony za studie.
Česká pirátská strana
Ne.
TOP 09
Vynaložit stovky miliard na něco tak neefektivního je pro nás nepřípustné. Naivní snaha o vybudování tohoto kanálu by doplatila mimo jiné také na nedostatek vody pro plavební stupně, pomocí kterých by lodě překonávaly hornaté území mezi Moravou a Čechami.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Ne.
Občanská demokratická strana
Nepodporujeme megalomanské akce typu kanál Odra-Dunaj-Labe, se kterým nesouhlasí sousední země a technicky je téměř nerealizovatelný a neufinancovatelný.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ne, v současné době při neúplnosti dálniční sítě a v době nezbytné modernizace železnice nepovažujeme abnormálně vysoké náklady na výstavbu této vodní cesty za efektivně vynaložené prostředky.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Ne.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Ano, spolufinancovanou ze zdrojů EU.
OBČANÉ 2011
Vodní cesty a přeprava je nejlevnější přepravou. Určitě by to měl být stát a termín? Ideální je co nejdříve.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Ano. Otázka dokončení je ve hvězdách, nejprve musí proběhnout diskuze, zda vůbec ano. Financování ze státní kasy. Je to investice, která se vrátí v ekologičtější dopravě, ale hlavně v obrovském potenciálu třeba pro turismus - parníky budou moci plout z Vltavy až k Černému nebo Středozemnímu moři.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Ano, ale je potřeba mít analýzu nákladů a proveditelnosti. Zahájit debatu s dotčenými státy a EU o možnostech financování.
LEV 21 - Národní socialisté
Nepodporujeme tento návrh. Jeho výstavba by byla příliš drahá a ekonomický efekt takové stavby by byl skutečně znát až za desítky let, pokud vůbec. Prioritou v dopravě nyní musí být dokončení dálniční sítě (D3, D8 atd.), nikoli podobné megalomanské projekty.
Strana zelených
Jsme zásadně proti stavbě předraženého a nepotřebného průplavu Dunaj–Odra–Labe. Podpoříme smysluplnou vodní nákladní dopravu na Labi zlepšením podmínek mezi Střekovem a hranicí s Německem technickým řešením, které nebude v rozporu s ochranou cenné přírody.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci