Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jaké dopravní stavby považujete za nejdůležitější a jak je budete podporovat?

Česká strana sociálně demokratická
Dokončíme modernizaci třetího a čtvrtého železničního koridoru a důležitých železničních uzlů. Budeme pokračovat ve výstavbě klíčové dálniční páteřní sítě, především R35 jako alternativy k D1, dále D3, D8, R52 a R6.
Strana svobodných občanů
Stát má stavět dálnice a silnice I. třídy. Kraje by si měly samy platit krajské silnice.
Česká pirátská strana
Síť páteřních dálnic a železnic napojenou na Evropu. Obchvaty měst a infrastrukturu MHD v jednotlivých městech. Jako dosud, omezíme rozkrádání evropských dotací, tím, že je podrobíme přísnější veřejné kontrole.
TOP 09
Za nejdůležitější považujeme dokončit páteřní infrastrukturní propojení nadregionální úrovně. Jde zejména o stavbu 511, rychlostní silnici R35 a dokončení všech železničních koridorů. Samozřejmě zbývají rozestavěná dálnice D8 a chybějící nejpotřebnější úsek D3 mezi Prahou a Sudoměřicemi.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Dobudování dálniční sítě. Infrastrukturní investice jsou jediné státní investice, které mají smysl.
Občanská demokratická strana
V silniční dopravě klíčová stavba R35 – druhé spojení moravských a českých krajů, SOKP (silniční okruh kolem Prahy) a pokračování D3 na České Budějovice. Do dopravní infrastruktury v příštích čtyřech letech chceme investovat 75 mld Kč ročně.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Výstavba R35 jako alternativního spojení k D1, dostavba dálničního spojení Brno - Vídeň a urychlená dostavba dálnice D3 a D8. Dokončení velkého obchvatu Prahy. Zkapacitnění železniční trati Praha - Česká Třebová.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Zachování železnic a dopravy na nich. Dálniční síť.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Celou dopravní infrastrukturu považujeme za důležitou (dálnice, rychlostní silnice, železniční koridory, letiště a vodní cesty).
OBČANÉ 2011
Dostavba dálnic v ČR, obnova stávajících komunikací, pozornost též letecké a železnič. dopravě.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Určitě vysokorychlostní železniční trať skrze celou republiku, která by odlehčila D1 a dalším dálnicím a samozřejmě dostavba páteřní dálniční sítě.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Dostavbu D3, D8, rychlostní komunikace z Brna do Vídně a z Prahy do Karlových Varů a dokončení výstavby železničních koridorů. Investice do infrastruktury se státu vždy vrátí.
LEV 21 - Národní socialisté
Zasadíme se o maximalizaci využití programů a fondů EU, úvěrů EIB, prosadíme širší zapojení spolupráce veřejného a soukromého kapitálu (například formou projektů PPP) a budeme přicházet s dalšími návrhy na urychlení výstavby dopravních sítí. Prioritou bude dobudování páteřní dálniční sítě.
Strana zelených
Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Chceme především zkrátit cestovní dobu mezi nejvýznamnějšími městy České republiky i blízkého zahraničí (přednostně na tratích Praha–Brno a Brno–Ostrava).
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci