Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Podporujete poplatky za ošetření a za pobyt v nemocnici? Pokud ano, za co a jak vysoké?

Česká strana sociálně demokratická
Chceme zrušit všechny poplatky ve zdravotnictví, s výjimkou příspěvku na stravu v nemocnici ve výši 60 korun, který bude placen nejdéle 30 dní v roce.
Strana svobodných občanů
Poplatky mají odpovídat rozsahu služeb. Člověk by měl mít na výběr, jak pokud jde o kvalitu stravy, tak ubytování a dalších služeb v nemocnici. Kdo je ochoten poplatky platit přímo, měl by mít nižší pojistné.
Česká pirátská strana
Ne, tyto poplatky nejsou regulační - lidé se nechodí nechat ošetřit z dlouhé chvíle, v nemocnici také nejsou rádi.
TOP 09
TOP 09 dlouhodobě prosazuje postupné zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví. Sociálně citlivé zvyšování spoluúčasti je jediná možnost jak udržet vysoký standard poskytovaných zdravotních služeb.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Za pobyt ano, za ošetření ne. Vše by měla řešit individualizace zdravotního pojištění.
Občanská demokratická strana
Ano. Regulační poplatky podporujeme, a to ve stávající výši, v případě poplatku za pobyt v nemocnici ve výši 60 Kč.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Chceme zachovat denní poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici, který částečně pokrývá náklady na stravu. Tento poplatek však musí být zastropován na 30denním limitu ročně.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Pouze 60 Kč za pobyt v nemocnici a to do maximálně 30 dnů. Pak bezplatně. Jinak ne.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Poplatky považujeme za nesystémové opatření, budeme prosazovat takovou změnu financování zdravotnictví, aby poplatky mohly být zrušeny.
OBČANÉ 2011
Ne.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Ne za ošetření, ano příspěvek na pobyt - cca 60 je rozumná hranice s tím, že nemajetným chudým lidem musí být odpuštěné.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Ne. Platíme si zdravotní pojištění, na základě kterého má být poskytována bezplatná péče, jak říká naše ústava.
LEV 21 - Národní socialisté
Chceme zdravotnictví bez jakýchkoliv poplatků. Jsme přesvědčeni, že ve zdravotnictví je dostatek peněz, které však nejsou efektivně vynakládány. Navrhujeme proto např. zavedení elektronické aukce nákupu léků, od čehož si slibujeme výrazné úspory.
Strana zelených
Zrušíme regulační poplatky pro děti do 18 let a provedeme nestranné vyhodnocení regulační funkce poplatků. V souladu s nálezem Ústavního soudu ČR snížíme poplatek za pobyt na lůžku v nemocnici na 60 korun za den.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci