Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jaký je podle vás nejvhodnější mechanismus kontroly kvality potravin?

Česká strana sociálně demokratická
Současný systém není třeba zásadně měnit, již se zaběhl a je účinný. Ale nebráníme se relevantním a odborným diskusím o vzniku jednotného kontrolního orgánu pro kontrolu potravin. Zásadním problémem je neustálý tlak zejména pravicových vlád na snižování rozpočtových výdajů kontrolních orgánů.
Strana svobodných občanů
Nejúčinnější je trh. Tam, kde vám prodají špatné potraviny, se už nebudete vracet a obchodník zkrachuje. Když vás někdo špatnou potravinou poškodí, měli byste právo na kompenzaci.
Česká pirátská strana
Nejvhodnějším způsobem je provázanost státní správy (např. státní veterinární kontrola) s informovaností spotřebitelů. Pokud budou jednoduše dostupné relevantní informace o výsledcích kontrol potravin, povede to k preferenci těch, kterým dá spotřebitel přednost.
TOP 09
Nyní je u nás tento systém na vysoké úrovni. Musí být ale stále vyvíjen dvojí tlak na zpracovatele a výrobce potravin: tlak veřejné správy (zdokonalovat systém kontrol prostřednictvím dozorových organizací) a tlak legislativní (novela zákona o potravinách a navazující sekundární legislativa).
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Musí zajistit stát prostřednictvím svých orgánů kontroly.
Občanská demokratická strana
Prostředky kontroly potravin zavedené ministry za ODS přinášejí postupně zlepšení situace, jedná se např. o kontrolu Státní zemědělskou a potravinářskou komorou, server Potraviny na pranýři atd. V tom musíme pokračovat.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Zajistíme kvalitní důslednou kontrolu v obchodní síti zvýšením práce inspektorů v terénu. Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě, a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Necháme odborníkům.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Důsledným uplatňováním současných norem pro potraviny a důsledným uplatňováním celní, veterinární a hygienické kontroly.
OBČANÉ 2011
Ano.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
1) Stanovit jasné normy, jaké tu až do revoluce byly a skrze kontrolní existující orgány kontrolovat jakost a plnění norem. 2) Až likvidační sankce pro podvodníky. Firmy si musí uvědomit, že potraviny jsou komodita, kde se prostě falšovat a podvádět nesmí. A ten, kdo to nerespektuje musí z kola ven.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Obnovení přísných potravinářských norem kontrolou kvality. Kontrola by měla fungovat už ve výrobě.
LEV 21 - Národní socialisté
Myslíme si, že stát a jím řízené instituce mají v současné době dostatečné pravomoci ke kontrole kvality potravin. Je však potřeba, aby tyto instituce svých pravomocí využívaly v plné míře. Budeme proto hledat taková řešení, která zajistí plnohodnotné plnění funkce státu.
Strana zelených
Je třeba zpřísnit kontrolu kvality a rovných podmínek na trhu. Zaměříme se zejména na politiku obchodních řetězců, dovoz dotované produkce ze zahraničí a podmínky chovu hospodářských zvířat. Dále zpřísníme a zjednodušíme čitelnost označení potravin na obalech.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci