Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jste pro změnu věkové hranice pro odchod do důchodu? Pokud ano, kdy by měla nabýt účinnosti a jaký věk navrhujete?

Česká strana sociálně demokratická
V současné době žádná pevná věková hranice pro odchod do důchodu neexistuje. Pravicová koalice pevně stanovenou hranici zrušila a ta se každý rok posouvá čtyři měsíce u žen a dva měsíce u mužů. ČSSD chce věkovou hranici pro odchod do důchodu zastropovat.
Strana svobodných občanů
Měla by být možnost volby. Čím později člověk půjde do důchodu (dobrovolně), tím větší bude důchod.
Česká pirátská strana
Bez důsledné analýzy demografie ČR a vývoje naší ekonomiky bychom v této otázce vařili z vody.
TOP 09
Věk odchodu do důchodu se postupně prodlužuje již více než 15 let. V minulém volebním období byl schválena nová úprava výpočtu důchodového věku, která lépe odráží dlouhodobý demografický vývoj v České republice. Zajišťuje tak dlouhodobou stabilitu státního důchodového systému.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Nejsme. Ale i důchodci by měli mít možnost se dále zaměstnávat a podnikat bez diskriminace.
Občanská demokratická strana
V současnosti nastavený systém považujeme za vyhovující.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ne, stavíme se proti neúměrnému zvyšování hranice pro odchod do důchodu. Jsou povolání, u nichž je již dnes vyloučena faktická možnost výkonu práce osobami v předdůchodovém věku, např. práce ve výškách.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Nechat hranici 65 let pro muže a 60 let pro ženy. Účinnost co nejdříve.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Současná hranice je vyhovující.
OBČANÉ 2011
Max. 65. let, ženy o 3 roky dříve s tím, že buďto budou pobírat důchod, nebo plat.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Ne
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Nesouhlasili jsme se zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu. Měli bychom se naopak zaměřit na zavedení věkových úlev pro ženy-matky.
LEV 21 - Národní socialisté
Současné parametry věkové hranice pro odchod do důchodu nám vyhovují. Rozhodně neplánujeme zvyšování věku odchodu do důchodu. Nebudeme podporovat prodlužování věku odchodu do důchodu např. až ve věku 73 let.
Strana zelených
Pro zvýšení stability veřejných financí připustíme zvýšení věku odchodu do důchodu na max. 65 let, jak je obvyklé ve vyspělých státech EU. Dosažení této hranice v roce 2020 stabilizuje současný systém a poskytne čas na dlouhodobou a konsensuální penzijní reformu.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci