Zjistěte, co si politické strany myslí o tématu,
které Vás zajímá

Vyberte okruh

Jaká konkrétní opatření uděláte pro snížení nezaměstnanosti?

Česká strana sociálně demokratická
Nastartujeme růst podporou soukromých investic a veřejnými investicemi do dopravní infrastruktury, zateplování domů, sociálního bydlení, rozvoje sociálních a zdravotních služeb. Podpoříme export do rostoucích ekonomik. Úřad práce musí opět pomáhat lidem najít práci.
Strana svobodných občanů
Svobodní zlegalizují švarccsystém. Je lepší pracovat na živnostenské oprávnění než vůbec. Umožníme práci na dohodu o provedení práce bez omezení počtu hodin a bez papírování. Zrušíme minimální mzdu, aby i mladí, důchodci či invalidé měli šanci najít práci (brigády za 50 Kč/hod. jsou dnes ilegální).
Česká pirátská strana
Podpoříme zkrácené úvazky. Podpoříme vzdělávání lidí, aby se mohli lépe uplatnit ve světě moderních technologií. Zlepšíme podmínky pro podnikání technologických firem v ČR. Budeme podporovat snížení zdanění práce, mělo by být kompenzováno efektivnějším zdaněním korporací.
TOP 09
Nezaměstnaný člověk nesmí zůstat bez aktivity. Chceme obnovit veřejnou službu. Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Pro stát to znamená vyšší daňový výnos a zároveň méně administrativních úkonů. Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů.
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Zpružnění trhu práce umožňující firmám nabírat a propouštět zaměstnance podle objemu zakázek. Odstranění byrokratické zátěže podnikatelů, snížení daňové zátěže.
Občanská demokratická strana
Zvýšení možnosti využívat dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, 80% sleva z odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní pozici na částečný pracovní úvazek, snížení pojistného, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.
Romská demokratická strana
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Klub angažovaných nestraníků
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
politické hnutí Změna
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana soukromníků České republiky
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Finanční prostředky ležící na účtech státních firem budeme prioritně směřovat na zateplení domů a na rekonstrukce silnic. Evropské peníze chceme prioritně využít na projekty podporující malé a střední podniky, české rodinné firmy, které jsou páteří naší ekonomiky a vytvářejí většinu pracovních míst.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Ta firma, která bude dle výběrového řízení provádět veřejnou zakázku musí zaměstnat adekvátní počet pracovníků, který je nutný pro provedení zakázky. Nezvyšovat daně. Tolerance k tzv. "švarcsystému". Větší flexibilita možnosti rozloučit se s pracovníkem, který neplní pracovní povinnosti.
Aktiv nezávislých občanů
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Upřednostnění investic před spotřebou, protože lidé nepotřebují dávky, ale práci. Podnikatelé nepotřebují nižší daně, podnikatelé potřebují zakázky.
OBČANÉ 2011
Úlevy firmám, zaměst. lidi předdůch.věku, absolventy škol, neslučitelnost funkcí ve státní správě, zvýšit invest.pobídky zahranič. firmám.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Stát musí aktivně vytvářet pracovní místa. Práce je dost a vyplatí se místo dávek platit lidem za práci. Stavíme dálnice, jsou tu tisíce památek, které potřebují opravy atd. Dál chceme zjednodušit, aby se lidé mohli zaměstnávat sami.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Československá strana socialistická
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
ANO 2011
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.
Komunistická strana Čech a Moravy
Klíčem je nastartování ekonomického růstu. Ruku v ruce s tím se musíme zaměřit na region s největšími problémy. Stát musí být aktivním hráčem a ekonomiku, tedy i zaměstnanost, masivně podpořit investicemi.
LEV 21 - Národní socialisté
Cílem našeho ekonomického programu je obnovení ekonomického růstu a následné dosažení zvýšení zaměstnanosti. Budeme tedy důsledně naplňovat náš program pro obnovení hospodářského růstu, který je dostupný na www.nslev21.cz
Strana zelených
Snížíme náklady práce (sociální pojištění) a podpoříme zejména veřejné zakázky, které dají práci dlouhodobě nezaměstnaným. Podpoříme malé a drobné podniky a s využitím fondů EU nastartujeme investice do nových technologií s vysokým multiplikačním efektem.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Strana nedodala odpověď na tuto otázku.

O aplikaci